O nas

Prowadzimy kursy języka polskiego jako obcego nieprzerwanie od momentu założenia szkoły w styczniu 2009 roku. Początkowo zajęcia odbywały się wyłącznie w siedzibie klienta w Poznaniu i okolicach. W późniejszym okresie oferta kursów poszerzyła się o lekcje online i obecnie jest to główny profil naszej działalności.

Co oferujemy?

W Verbis oferujemy zajęcia kameralne, nastawione na jakość nauczania, a nie na ilość. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego ucznia, dlatego oferujemy zajęcia głównie indywidualne, gdyż tylko wtedy możemy w pełni dopasować się do możliwości i preferencji każdego z nich. Zawsze staramy się, aby nasi kursanci nie czuli się jak jedni z wielu – odkryjesz to w naszym specjalnym systemie powtórek, ćwiczeniach oraz materiałach do lekcji, które opracujemy specjalnie dla Ciebie.

Kto uczy w Verbis?

Wybierając naukę w Verbis masz pewność, że lekcje prowadzi polski lektor, który ma niezbędne wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne i metodyczne (ukończone studia na kierunku filologia polska oraz Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego), doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz że jest osobą otwartą, sympatyczną, lubiącą swoją pracę i w nią zaangażowaną.

Jak uczymy?

W nauczaniu języka polskiego na pierwszym miejscu stawiamy skuteczną komunikację, ale dbamy również o to, by język ucznia był poprawny i, co najważniejsze, naturalny. Uczymy języka, którym na co dzień posługują się Polacy, a który nie zawsze można spotkać w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego. Podczas zajęć rozwijamy równocześnie wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie, przy czym szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia.

Podczas zajęć materiał leksykalny i gramatyczny opanowywane są etapami (począwszy od słownictwa i przypadków najczęściej używanych) i zawsze równolegle tak, aby – zwłaszcza gramatyka – nie była zbiorem zasad oderwanym od rzeczywistości, ale by kursant sam mógł od razu zauważyć jej zastosowanie w życiu codziennym. W ciągu pierwszego roku uczymy zasad tworzenia prostych komunikatów ustnych i pisemnych oraz podstaw polskiego systemu gramatycznego. Po roku systematycznej nauki w trybie standardowym (2x90minut w tygodniu) kursant potrafi porozumieć się swobodnie we wszystkich podstawowych sytuacjach życia codziennego, takich jak: przedstawianie się, nawiązywanie znajomości, rozmowy telefoniczne, zakupy, pytania o godzinę i o drogę, wizyty w różnych miejscach publicznych (np. hotel, lotnisko, dworzec, restauracja, sklepy, urzędy, bank, przychodnia lekarska, poczta). Na wyższych poziomach zaawansowania proporcjonalnie poszerzamy zasób słownictwa oraz wiadomości z gramatyki a zajęcia przyjmują charakter konwersacyjny.

Pracujemy z najnowszymi podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego, korzystamy też z wartościowych podręczników wydanych wcześniej. Posiadamy większość dostępnych na rynku pozycji wydawniczych w tym zakresie i na bieżąco śledzimy wszystkie nowości. Pracujemy również na własnych materiałach. Ich bogata baza jest cały czas powiększana, gdyż nieustannie tworzymy nowe pomoce dydaktyczne na potrzeby naszych kursantów.

Kiedy można odbywać lekcje?

Prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku od godzin porannych do wieczornych oraz kursy weekendowe.

Jak długo trwa kurs?

Ponieważ chcemy mieć wyłącznie zadowolonych klientów, nie wymagamy podpisywania długich umów rocznych ani semestralnych. Dajemy unikalną gwarancję pozostania z nami tak długo, jak długo jesteś usatysfakcjonowany naszą współpracą. Wybierając nas, niczym nie ryzykujesz.

 

Paulina Trąpczyńska – właścicielka, lektorka

Witam serdecznie!

Verbis założyłam w 2009 roku w odpowiedzi na widoczne rosnące zapotrzebowanie nauką języka polskiego jako obcego i od tego momentu zajmuję się tym zawodowo.

W 2007 roku ukończyłam magisterskie studia ze specjalnością nauczycielską na kierunku filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku ukończyłam Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na tym samym uniwersytecie. W 2015 roku zdobyłam tytuł licencjata Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu na kierunku filologia angielska z językiem hiszpańskim, również ze specjalnością nauczycielską. Ciągłe dokształcanie się sprawia, że na proces nauczania patrzę zawsze nie tylko ze strony nauczyciela, ale również ucznia. Sama nieustannie uczę się języków obcych, dzięki czemu potrafię zrozumieć problemy innych uczących się i chętnie dzielę się swoją wiedzą na temat przetestowanych przeze mnie metod nauki języka obcego. Jako nauczyciel staram się zawsze zrozumieć indywidualne potrzeby i możliwości swoich kursantów.

Kilkuletnia współpraca z innymi szkołami językowymi oraz liczne odbyte przeze mnie w czasie studiów praktyki z różnych języków, a co za tym idzie częsta zamiana ról uczeń – nauczyciel, dały mi cenne doświadczenie, które na co dzień wykorzystuję w swojej pracy.

Swoim kursantom nigdy nie obiecuję cudów, gdyż w nauce języka obcego zdarzają się one bardzo rzadko, a rezultaty zależą nie tylko od nauczyciela, ale w dużej mierze od motywacji i zaangażowania ucznia. Ze swojej strony mogę jednak obiecać, że każdemu kursantowi pomogę, aby jego rezultaty były jak najlepsze a nauka polskiego była przyjemnością!

Zapraszam serdecznie!